YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

TANITIM

Bünyesinde İngiliz Dili ve Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalları bulunan Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde hâlen İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında lisans eğitimi verilmektedir. Bölümün temel amacı; ilgili alanlarda güçlü bir eğitim vererek öğrencilere, yabancı dil öğretiminde gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize, temel dil becerileri ile bilgi alanlarını geliştirmeye ve hedef dildeki yeterliliklerini artırmaya yönelik dersler vermekteyiz. Programımızda öğrencilerimizin İngiliz Edebiyatı, dilbilim, dil edinimi ve çeviri gibi alanlarda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi, deneyim ve yetkinliklerini artırmak için çeşitli dersler bulunmaktadır. Öğrencilerimizin profesyonel yaşamlarında gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri üst düzeyde edinmeleri amacıyla mevcut bilimsel gelişmeler ışığında, yabancı dil öğretim yöntemleri, çocuklara yabancı dil öğretimi, edebiyat ve dil öğretimi, dil becerilerinin öğretimi, materyal geliştirme, ölçme ve değerlendirme gibi alanlarda verilen kuramsal ve uygulamalı derslerin yanı sıra günümüz dünyasındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgi okuryazarlığı ve öğretim teknolojileri alanlarında da dersler verilmektedir. Öğrencilerimizin lisans eğitimleri boyunca öğretmenlik deneyimi edinmesi için ise Öğretmenlik ve Okul Uygulamaları dersleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullarla yakın bir iş birliği içinde çalışmaktayız.

Öğrencilerimiz, Erasmus+ ve Farabi Programları dâhilinde, öğrenimlerinin bir kısmına yurt dışında veya yurt içinde farklı üniversitelerde devam edebilmektedir. Yurt içi ve yurt dışındaki bazı üniversitelerle anlaşmalarımız bulunmakla birlikte yeni anlaşmaların yapılması da planlanmaktadır.